Impressum

Campingpark Hochsauerland
Remmeswiese 10
59955 Winterberg

info(at)camping-winterberg.de
Fon: 0049 (0)2981 3249
Fax: 0049 (0)2981 3114

 

Houder

Andreas Klante en Christoph Klante GbR

BTW-identificatienummer: . 309/5736/0545

 

Copyright

De Camping Park Hochsauerland behoudt zich alle rechten voor, ook die van fotomechanische reproductie, duplicatie en distributie door middel van speciale procedures (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken), zelfs gedeeltelijk. De Camping Park Hochsauerland is niet verantwoordelijk voor eventuele typografische fouten of voor de juistheid van de vermeldingen.

Merkenrecht

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat de benamingen, handelsmerken, logo's en merknamen die op deze website worden vermeld en getoond, eigendom zijn van de desbetreffende bedrijven en/of personen en onderworpen zijn aan het auteursrecht!

Internetcondities

Het internet werkt als een decentraal netwerk met de tussentijdse opslag en overdracht van tijdelijke gegevens. Een garantie voor het uitsluiten van manipulatie, van onbedoelde vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (bijv. oude versie die nog in de cache staat) op het verbindingspad van aanbieder naar gebruiker kan daarom op dit moment niet worden gegeven. Daarom vestigen wij uw aandacht op deze systeemgerelateerde beperking: U ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het internet. Daarom kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de informatie en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens.

Links

In zijn arrest van 12 mei 1998 heeft de arrondissementsrechtbank van Hamburg besloten dat het opnemen van een link de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gelinkte pagina's met zich mee kan brengen. Dit kan - volgens het LG - alleen worden voorkomen door zich uitdrukkelijk van deze inhoud te distantiëren. We hebben links naar andere pagina's op het internet geplaatst. Voor al deze links geldt: Wij willen benadrukken dat wij geen invloed hebben op de inhoud of vormgeving van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle pagina's die gelinkt zijn aan onze pagina's. Wij nemen de inhoud van deze pagina's niet over als de onze. Deze verklaring geldt voor alle links op onze pagina's en voor de inhoud van alle pagina's waarnaar de bijgevoegde links leiden.

Technische uitvoering

netpepper- internet en marketing met michael tielke, Winterberg